Edukacja STEAM i STEM

STEAM to nauka, technologia, inżynieria, sztuka i matematyka

Edukacja STEAM i STEM - STEAM = Science, Technology, Engineering, Mathematics

STEAM = Science, Technology, Engineering, Mathematics

STEAM reprezentuje zmianę paradygmatu z filozofii tradycyjnej edukacji, opartej na standaryzowanych wynikach testów, na współczesna idee, która skupia się na ocenie procesu uczenia się tak samo jak na wynikach. W istocie, ośmielamy naszych uczniów, aby się mylili, próbowali różnych pomysłów, słuchali alternatywnych opinii i tworzyli bazę wiedzy, która ma zastosowanie do prawdziwego życia, a nie tylko do egzaminu. – Deron Cameron

Nauka
Technologia
Inżyniernia
Sztuka
Matematyka

STEAM reprezentuje zmianę paradygmatu z filozofii tradycyjnej edukacji, opartej na standaryzowanych wynikach testów, na współczesna idee, która skupia się na ocenie procesu uczenia się tak samo jak na wynikach. W istocie, ośmielamy naszych uczniów, aby się mylili, próbowali różnych pomysłów, słuchali alternatywnych opinii i tworzyli bazę wiedzy, która ma zastosowanie do prawdziwego życia, a nie tylko do egzaminu. – Deron Cameron

Więcej informacji: Dla nauczycieli, Dla uczniow, Dla mediow.